Facebook

Sihtlaenu pakub AS Krediidipank Finants

Tingimused

Laenu tingimused

 • Ilma tagatiseta
 • Fikseeritud intressiga 12,9-24,9% laenujäägilt
 • Laenusumma vahemikus 300 – 10 000 EUR
 • Laenuperiood 6 kuud – 5 aastat
 • Lepingutasu 2% laenusummast, min 35 EUR
 • Lepingu haldustasu 0,9 EUR kuus

Nõuded taotlejale

 •  Sa oled vähemalt 21-aastane Eesti kodanik või pikaajalise elamisloaga isik
 • Sinu igakuine sissetulek on suurem kui 280 EUR
 • Sa oled korrektse maksekäitumisega
 • Sa ei ole laenuperioodi lõppemisel vanem kui 75-aastane
 • Sa ei pea avama kontot Krediidipangas

Maksimaalne laenusumma sõltub taotleja igakuisest sissetulekust ja kohustustest.
Maksegraafik koostatakse annuiteedi põhimõttel (st igakuised osamaksed on kogu laenuperioodile jaotunud võrdselt).