Facebook

Sihtlaenu pakub AS Krediidipank Finants

Hinnakiri

Lepingutasud
Lepingu sõlmimise tasu 2% laenusummast, min 35 EUR
Lepingu haldustasu 0,9 EUR kuus
Lepingu muutmise tasu 15 EUR
Ennetähtaegne tagastamine
0,5% tagastatavalt summalt Kui tagastamise hetkel on lepingu lõppemiseni jäänud vähem kui 1 aasta
 1% tagastatavalt summalt Kui tagastamise hetkel on lepingu lõpuni jäänud rohkem kui 1 aasta
Tasu ei või olla suurem summast, mida laenusaaja oleks maksnud intressideks laenu ennetähtaegse tagastamise ja lepingu lõppemise päeva vahelisel perioodil.
Võla menetlemise kulud
Osamakse(te) tasumisega viivituses olemise eest saadetud meeldetuletus 5 EUR
Posti või e-posti teel saadetud lepingu ülesütlemise hoiatus 25 EUR